Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons

gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over

privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing

op de diensten van Linda Lex – Your Partner in Development.

De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Linda Lex – Your Partner in Development

gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring

legt Linda Lex – Your Partner in Development uit welke persoonsgegevens Linda Lex – Your Partner

in Development gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website

geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor

hetgeen hieronder vermeldt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij

onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om

technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met Linda Lex – Your Partner in Development wil opnemen middels het

contactformulier (of op andere wijze), vraagt Linda Lex – Your Partner in Development u om uw

persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het

klantensysteem van Linda Lex – Your Partner in Development.

De persoonsgegevens die op de website van Linda Lex – Your Partner in Development worden

opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres), de gegevens die u invult

voor het aanvragen van het e-book en/of vragenlijst en het aanmelden voor de businesslunch ‘Food

for Soulbusiness’.

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u

overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De

persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende

doeleinden:

– voor het verrichten van de aangeboden diensten;

– om met u in contact te kunnen komen;

– toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;

het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;

– het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;

– levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies

zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om

internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze

dienstverlening en websitegebruik.

Tracking cookies

Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten

(websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website

maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste

browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere

websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze

dienst helpt Linda Lex – Your Partner in Development om een beeld te krijgen van de manier

waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van

uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het

privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.

Beveiliging en bewaartermijnen

Linda Lex – Your Partner in Development neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te

beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw

persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden

door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking

en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als

betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering,

correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen

via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy

omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met

die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Linda Lex – Your Partner in Development verstrekt

in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te

hebben verkregen.

Wanneer via de website van Linda Lex – Your Partner in Development, wordt doorverwezen naar een

andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor

de website van Linda Lex – Your Partner in Development.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven,

bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of

regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te

informeren.

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes

code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die

door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te

herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media

partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen

die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Twitter, Linkedin). Houdt u

er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele

aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.